Dịch vụ vận chuyển

Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tải và vận chuyển đa phương thức

A/ Đối Với Chủ Hàng

 

Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn

Giảm chi phí bao bì

 

Giảm thời gian kiểm đếm hàng

Hàng hoá được đưa từ cửa đến cửa (door to door), thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển

Đơn giản hoá thủ tục trung gian trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí điều hành lúc lưu thông

Giảm chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm 

B/ Đối Với Người Chuyên Chở

Giảm thời gian xếp dỡ, tăng vòng quay khai thác tàu.

Tận dụng tối đa trọng tải và dung tích tàu

Giảm khiếu nại của chủ hàng về tổn thất của hàng hoá

Giảm giá thành vận tải

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tải và vận chuyển đa phương thức

C/ Đối Với Người Giao Nhận

Sử dụng container để thu gom, chia lẻ hàng hoá

Giảm bớt tranh chấp khiếu nại

D/ Đối Với Xã Hội

Tạo điều kiện cơ giới hoá, tăng năng suất xếp dỡ hàng hoá

Giảm chi phí vận tải, hạ giá thành sản phẩm

Tạo điều kiện hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật ngành giao thông vận tải

Tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành vận tải

Tạo công ăn việc làm mới

Tạo điều kiện cho hoạt động vận tải đa phương thức phát triển

  Với những giá trị mang lại của vận tải hàng cont như thị trường hiện nay Công ty HT  Logistics cam kết với vận chuyển với giá cả thấp nhất và giao nhận hàng nhanh chóng nhất.