Tuyển dụng

Cảm ơn bạn  đã  quan tâm tới công việc  tại công ty HT Logistics.

Hiện tại các vị trí tại công ty của chúng tôi đã có người phụ trách.

Hi vọng sẽ được hợp tác với bạn trong thời gian sắp tới.